برای خرید هر یک از محصولات ما ، می توانید مبلغ هر سفارش را به صورت آنلاین از لینک زیر پرداخت و یا به یکی از حساب های زیر به نام آقای ملکی جنتی واریز نموده یا انتقال دهید (قابل واریز از سراسر کشور) و جهت سرعت بخشیدن به سفارش خود با واحد فروش تماس گرفته و شناسه ی فیش واریزی را اعلام نمایید .
0103900567005 : شماره ی حساب
6037991841287596 : شماره ی کارت
IR 2201 7000 0000 1039 0056 7005 : شناسه ی شبا
بانك ملی ایران
1927888570 : شماره ی حساب
6104337230072108 : شماره ی کارت
IR 2401 2001 0000 0019 2788 8570 : شناسه ی شبا
بانك ملت
406686088 : شماره ی حساب
6037701113584186 : شماره ی کارت
IR 5501 6000 0000 0004 0668 6088 : شناسه ی شبا
بانك کشاورزی
4626-701-5388946-12 : شماره ی حساب
6273811061298565 : شماره ی کارت
IR 1006 3046 2670 1053 8894 6012 : شناسه ی شبا
بانك انصار
0104364733008 : شماره ی حساب
6037691561790510 : شماره ی کارت
IR 55 0190 0000 0010 4364 7330 08 : شناسه ی شبا
بانک صادرات