شرکت الوان گستر بهاران از سراسر کشور نمایندگی فعال می پذیرد

سیلکو

شرايط اعطاي نمايندگي رسمي سيلكو

  1. سپردن مبلغ 100/000/000 ريال وجه نقد (به عنوان ودیعه) نزد شركت الوان گستر بهاران (این مبلغ در پایان قرارداد، مسترد می گردد)؛
  2. ميزان خريد اوليه (هنگام عقد قرارداد): حداقل 2000 كيلو گرم؛
  3. ميزان خريد ماهیانه (مجموع خرید نمایندگی در طول هر ماه): حداقل 2000 كيلو گرم؛
  4. تجهيز نمایندگی به انبار، دفتر کار، حداقل دو خط تلفن ثابت (و نمابر).
  5. همه ی خریدهای نمایندگی در طول مدت قرارداد مشمول 3% تخفیف خواهد بود.

* چنان چه میزان خرید ماهیانه ی نمایندگی رسمی در سه ماه متوالی به 4000 کیلو گرم برسد، نماینده می تواند با افزایش مبلغ ودیعه تا 200/000/000 ریال (وجه نقد)، نمایندگی رسمی را به نمایندگی انحصاری تغییر دهد. میزان تخفیف برای نمایندگی های انحصاری 5% می باشد .

جهت دریافت نمایندگی سیلکو از سراسر کشور می توانید با دفتر مرکزی (واحد فروش) تماس حاصل نموده یا از طریق سیستم ، پیغام خود را ارسال فرمایید